Henrik Trygg/mediabank.visitstockholm.com

Toleranskonferens 2020 

Välkommen till en konferens med fokus på tolerans- och allergiutveckling!

Med utgångspunkt i Finlands intressanta nationella allergiprogram presenteras aktuell kunskap om toleransutveckling. Konferensen kommer också behandla vilka möjligheter det finns att initiera ett program liknande det finska också i Sverige. Konferensen riktar sig till medicinsk profession, aktiva medlemmar i Astma- och Allergiförbundet och beslutsfattare inom vårdområdet.

 

Arrangör

Toleranskonferensen arrangeras av Astma- och Allergiförbundet och Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond tillsammans med professionella organisationer inom hälso- och sjukvården.

Kontakt

Frågor kring din anmälan, samt praktiska detaljer:
Vänligen kontakta oss via toleranskonferens2020@akademikonferens.se
alternativt per telefon +46 18 67 10 34 eller +46 18 67 10 03.

Frågor om det vetenskapliga programmet och utställning:
Jonas Binnmyr, 
Samordnare Vård och Forskning
08 – 506 28 213

jonas.binnmyr@astmaoallergiforbundet.se