Konferensanläggning

Konferensen kommer att äga rum på Folket Hus, Barnhusgatan 14-14 i Stockholm. 10 min. promenad från Centralstationen och Cityterminalen. Arrangör Toleranskonferensen arrangeras av Astma- och Allergiförbundet och Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond...