Henrik Trygg/mediabank.visitstockholm.com

Konferensanläggning

Konferensen kommer att äga rum på Folket Hus, Barnhusgatan 14-14 i Stockholm. 10 min. promenad från Centralstationen och Cityterminalen.

Arrangör

Toleranskonferensen arrangeras av Astma- och Allergiförbundet och Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond tillsammans med professionella organisationer inom hälso- och sjukvården.

Kontakt

Frågor kring din anmälan, samt praktiska detaljer:
Vänligen kontakta oss via toleranskonferens2020@akademikonferens.se
alternativt per telefon +46 18 67 10 34 eller +46 18 67 10 03.

Frågor om det vetenskapliga programmet och utställning:
Jonas Binnmyr, 
Samordnare Vård och Forskning
08 – 506 28 213

jonas.binnmyr@astmaoallergiforbundet.se